House-Invest

515 567 777, 534 347 181

Szacowanie wartości

Kompleksowa wycena nieruchomości

Przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości jest niezwykle ważne, gdyż determinuje następne podjęte kroki.

Każda nieruchomość jest unikalna, a na jej wartość wpływa wiele czynników, zarówno kupujący i sprzedający mają swoje gusta i upodobania,

Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki rynku nieruchomości I wykorzystując nasze doświadczenie pomożemy w wyszacowaniu odpowiedniej wartości nieruchomości.

Szacowanie wartości nieruchomości